The Story of the Bat

The Story of the Bat

The Story of the Bat

Details: Drama: The Story of the Bat Country: China Episodes: 36 Airs: Original Network: Mango TV Duration: 45 min. Native Title: 夜燕白 Also Known As: Shao Nian Xing , Bian Fu , Siu Nin Haang , Bin Fuk , 蝙蝠 , 少年行 , Ye Yan Bai Director: Shi Lei Genres: …

Read More »